KENTSEL DÖNÜŞÜM DEPREM RİSK RAPORU

 

DEPREM RİSK RAPORU İÇİN HAZIRLAMANIZ GEREKEN BELGELER

  • İlgili Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak binanıza ait statik ve/veya mimari proje temin edilir;
  • İlgili Belediye’de binanıza ait proje bulunamadığı takdirde binanızın taşıyıcı sistem rölöve projesi tarafımızdan hazırlanacaktır.
  • Varsa Binanız için daha önce almış olduğunuz teknik raporlar;
  • Bakanlık Lisanslı Kuruluş Başvuru Dilekçesi (Örnek Dilekçe)
  • Tapu Fotokopisi (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz (İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik No)
  • -Tapudan Kat Maliklerini ve Arsa oranlarını belirten Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge

Bu Belgeler ile örnek dilekçeyi doldurarak Bakanlık Yetkili Kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzda binanız için çalışmalara hemen başlanacaktır.